Vietzz

Trang Phim

Phim Tài Liệu

Advertisements

10 Comments »

 1. Nhân Văn Giai Phẩm & Cải Cách Ruông Đất

  1- http://www.youtube.com/watch?v=c4zat5-E-J4
  2- http://www.youtube.com/watch?v=GDIBQAqBMEM

  Comment by vietzz | December 22, 2013 | Reply

 2. Comment by vietzz | December 22, 2013 | Reply

 3. Comment by vietzz | December 24, 2013 | Reply

 4. Hàng Hóa nguy hiểm từ bên kia biên giới !

  Comment by vietzz | December 24, 2013 | Reply

 5. http://www.dnrtv.org.vn/tvod/video/1556
  Hoàng sa

  Comment by vietzz | December 25, 2013 | Reply


 6. Phim không chỉ người cộng sản

  Comment by vietzz | December 25, 2013 | Reply

 7. Việt Kiu về chơi Nước XHCN Việt Nam

  Comment by vietzz | December 27, 2013 | Reply


 8. Biể tình tại saigon ngày 1.1.2014

  Comment by vietzz | January 1, 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: